Dane kontaktowe

Anna Czopik TWOJA KSIĘGOWA
ul. Zagłoby 10 LU 6
43-600 Jaworzno
woj. śląskie, Polska
NIP: 628-197-19-15
anna.czopik@poczta.fm
516-126-708

Anna Czopik

Twoja księgowa

Biuro Rachunkowe TWOJA KSIĘGOWA Anna Czopik z siedzibą w Jaworznie zapewnia kompleksowe profesjonalne usługi rozliczeniowo – księgowo – płacowe, nasza oferta skierowana jest zarówno do dużych firm i spółek, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, jak również do najliczniej reprezentowanej, na naszym rynku, grupy przedsiębiorców prowadzących księgowość uproszczoną w formie książki przychodów i rozchodów.

15-letnie doświadczenie zawodowe

W prowadzeniu księgowości firm na podstawie umów o pracę; w tym na stanowisku Głównej Księgowej oraz umów współpracy; udział w kontrolach skarbowych, czynnościach sprawdzających. Zapewniamy Klientowi komfort, że każde zlecenie zostanie wykonane przez nas z należytą starannością.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności OC

Dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe, gdzie suma gwarancyjna w stosunku do jednego zdarzenia wynosi 10.000 Euro. W związku z powyższym ponosimy odpowiedzialność ze ewentualne błędne interpretacje przepisów podatkowych oraz za ewentualne błędy z naszej strony.

lat doświadczenia

zadowolonych klientów

%

skuteczności

Uproszczona księgowość (KPIR)

Kadry
i płace

Jedną z częściej wybieranych form prowadzenia ewidencji gospodarczych jest księga przychodów i rozchodów (KPiR). Prowadzenie KPiR służy bieżącej ewidencji operacji gospodarczej w uproszczonej formie, głównie dla celów podatkowych.

Zgodnie z przepisami ta uproszczona forma rozliczeń księgowych może być prowadzona przez:

N
osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.
Podmioty niespełniające tych warunków zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych (pełnej księgowości). W ramach uproszczonej księgowości zakres naszych usług obejmuje:
N
prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
N
bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
N
prowadzenie rejestrów VAT,
N
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
N
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
N
sporządzanie okresowych informacji podatkowych,
N
sporządzanie sprawozdań podatkowych,
N
inne obowiązki niezbędne do właściwego wywiązania się z obowiązków ustawowych nałożonych na podatnika.
Na Państwa życzenie możemy podjąć się reprezentacji firmy przed organami państwowymi (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy), dzięki czemu unikną Państwo szeregu formalności w tym zakresie.

Prowadzenie działu kadr i płac wymaga od przedsiębiorcy biegłej znajomości wszelkich kwestii personalnych, pracowniczych oraz zarobkowych. Kadry i płace są jednym z ważniejszych działów w firmie.

Obowiązek zajmowania się sprawami kadrowo-płacowymi dotyczy:

N
przedsiębiorcy prowadzącego działalność jednoosobowo, nie zatrudniającego pracowników,
N
przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w oparciu o przepisy kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego.
Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia kadr i płac, może liczyć na pomoc z naszej strony. W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:
N
sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
N
prowadzenie akt osobowych pracowników,
N
naliczanie wynagrodzeń,
N
sporządzanie list płac,
N
sporządzanie i przekazywane dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS,
N
sporządzanie informacji podatkowych,
N
inne dodatkowe usługi związane z prawidłowym wywiązywaniem się ze spraw kadrowo-płacowych.
Proponujemy nie tylko przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji kadrowo-płacowej, ale również pełne wsparcie podczas kontroli z instytucji nadzorujących (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).

Czy mają Państwo jakieś pytania?

Cennik

Ceny przedstawione w poniższym cenniku są cenami netto i są to opłaty za miesiąc świadczenia usługi księgowej.

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Firma zastrzega sobie możliwość indywidualnych negocjacji cen.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (podatnik zwolniony z VAT)

od 1 do 9 dokumentów księgowych – 180 zł
od 10 do 24 dokumentów księgowych – 240 zł
od 25 do 50 dokumentów księgowych – 280 zł
od 51 do 75 dokumentów księgowych – 340 zł
powyżej 75 dokumentów – ustalana

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (czynny podatnik VAT)

od 1 do 9 dokumentów księgowych – 240 zł
od 10 do 24 dokumentów księgowych – 300 zł
od 25 do 50 dokumentów księgowych – 360 zł
od 51 do 75 dokumentów księgowych – 440 zł
powyżej 75 dokumentów – ustalana

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatnik zwolniony z VAT)

od 1 do 9 dokumentów księgowych – 120 zł
od 10 do 24 dokumentów księgowych – 180 zł
od 25 do 50 dokumentów księgowych – 280 zł
od 51 do 75 dokumentów księgowych – 340 zł
powyżej 75 dokumentów  ustalana

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowo-płacowa z ZUS
(stawka za 1 pracownika) – 45 zł