Dane kontaktowe

Anna Czopik TWOJA KSIĘGOWA
ul. Zagłoby 10 LU 6
43-600 Jaworzno
woj. śląskie, Polska
NIP: 628-197-19-15
anna.czopik@poczta.fm
516-126-708

Polityka prywatności

I. Definicje

Administrator – Anna Czopik Twoja Księgowa z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zagłoby 10 LU 6, 43-600 Jaworzno.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: anna.czopik@poczta.fm
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Korzystanie z serwisu – dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda wyrażona przez Użytkownika za pośrednictwem bannera cookie;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

IV. Pliki cookie oraz podobna technologia

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Szczegółowy opis cookie wykorzystywanych w Serwisie dostępny jest w narzędziu służącym do zarządzania cookie (link dostępny w dolnej stopce Serwisu pod nazwą ‘Ustawienia plików cookie’).

● Cookie „serwisowe”
Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookie).

Cookie „analityczne”
Wykorzystujemy tzw. cookie analityczne, w celu poprawy jakości usług w Serwisie. W związku z tym my oraz inne podmioty, świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystamy z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookie Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

Cookie „funkcjonalne”
Wykorzystujemy tzw. cookie funkcjonalne umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

V. Zarządzanie ustawieniami cookie

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania Twojej zgody. W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookie. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.

Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w ramach Serwisu (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookie powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu.

Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zarządzaj cookie”, który jest dostępny na każdej podstronie Serwisu.

Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj cookie” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Zapisz ustawienia i zamknij”.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows- internet-explorer-delete-manage-cookie
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. Państwa prawa wynikające z przepisów RODO

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych Administratora.

W każdej chwili mają Państwo prawo złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, aby móc rozwiązać wszelkie problemy lub pytania.

VIII. Komu administrator może udostępnić dane

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Dane osobowe Liderów, Redaktorów oraz Współtwórców poszczególnych pracowni są ogólnodostępne.

IX. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail anna.czopik@poczta.fm lub adres korespondencyjny Anna Czopik TWOJA KSIĘGOWA, ul. Zagłoby 10 LU 6, 43-600 Jaworzno.