Obsługujemy Klientów z województwa Śląskiego i Małopolskiego

PIT 2017 bez wychodzenia z domu!!! Szczegóły w OFERCIE.

KSIĘGA HANDLOWA

Pełna księgowość

Prowadzenie księgi handlowej to skomplikowany i sformalizowany system prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wymaga od przedsiębiorcy ewidencjonowania każdej operacji gospodarczej m.in. przelewu bankowego, kredytu czy transakcji gotówkowej.

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych jest ściśle określone w ustawach oraz standardach rachunkowości, według których podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia pełnej księgowości są:

 • spółki handlowe (np. spółki kapitałowe takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna niezależnie od wielkości przychodów),
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

W ramach pełnej księgowości zakres naszych usług obejmuje:

 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • stałą ewidencję operacji handlowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu, exportu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie zeznań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • inne obowiązki niezbędne do właściwego wywiązania się z obowiązków ustawowych nałożonych na podatnika.

 

KPIR

Uproszczona księgowość

Jedną z częściej wybieranych form prowadzenia ewidencji gospodarczych jest księga przychodów i rozchodów (KPiR). Prowadzenie KPiR służy bieżącej ewidencji operacji gospodarczej w uproszczonej formie, głównie dla celów podatkowych.

Zgodnie z przepisami ta uproszczona forma rozliczeń księgowych może być prowadzona przez:

 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Podmioty niespełniające tych warunków zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych (pełnej księgowości)

W ramach uproszczonej księgowości zakres naszych usług obejmuje:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie okresowych informacji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań podatkowych,
 • inne obowiązki niezbędne do właściwego wywiązania się z obowiązków ustawowych nałożonych na podatnika.

Na Państwa życzenie możemy podjąć się reprezentacji firmy przed organami państwowymi (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy), dzięki czemu unikną Państwo szeregu formalności w tym zakresie.

 

KADRY I PŁACE

Prowadzenie działu kadr i płac wymaga od przedsiębiorcy biegłej znajomości wszelkich kwestii personalnych, pracowniczych oraz zarobkowych. Kadry i płace są jednym z ważniejszych działów w firmie.

Obowiązek zajmowania się sprawami kadrowo-płacowymi dotyczy:

 • przedsiębiorcy prowadzącego działalność jednoosobowo, nie zatrudniającego pracowników,
 • przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w oparciu o przepisy kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia kadr i płac, może liczyć na pomoc z naszej strony.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i przekazywane dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie informacji podatkowych,
 • inne dodatkowe usługi związane z prawidłowym wywiązywaniem się ze spraw kadrowo-płacowych.

Proponujemy nie tylko przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji kadrowo-płacowej, ale również pełne wsparcie podczas kontroli z instytucji nadzorujących (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy).

 

PIT 2017
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Jak otrzymać Rozliczenie Roczne PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38) z naszego biura?

1. Wyślij do nas mailem informację roczną PIT-11, PIT-8C (kontakt@rachunkowosc-czopik.pl)

2. Odpowiedz na poniższe pytania:
* Czy korzystasz z ulgi prorodzinnej?
Jeśli TAK: prześlij Dane dzieci – numery PESEL, a w przypadku braku numerów – imiona i nazwiska, daty urodzenia dzieci;

* Czy korzystasz z ulgi internetowej?
Jeśli TAK: prześlij dokumenty potwierdzające zapłaty (z datami zapłat) za dostęp do internetu
(pamiętaj, żeby z ulgi korzystać nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie lata);

* Jeśli korzystasz z innych odliczeń (darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak i innych podmiotów na cele pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa, ulgi rehabilitacyjnej),
prześlij dokumenty wymagane dla korzystania z danego typu odliczenia podatkowego,
lub napisz, z którego odliczenia chcesz skorzystać, pomożemy Ci w przygotowaniu dokumentów.

3. Wyślij numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz
przekazać 1% podatku; możesz podać cel szczególny przeznaczenia.

Gdy rozliczenie PIT będzie gotowe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym, a po otrzymaniu zapłaty wyślemy do Ciebie mailem* zeznanie podatkowe w formacie PDF.

Sprawdź CENNIK

*Możesz również osobiście odebrać rozliczenie w siedzibie naszego biura: ul. św. Wojciecha 6 w Jaworznie (centrum) lub otrzymać na wskazany adres: przesyłka Poczta Polska – priorytet (koszt przesyłki 12,00 zł)

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 • sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku
 • weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów
 • korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy
 • sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy
 • aktualizacja danych w organie podatkowym
 • złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności składek do ZUS
 • przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną
 • sporządzenie sprawozdania do GUS
 • sporządzanie zestawień
 • wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych
 • redagowanie pism urzędowych