Od stycznia 2017r. obligatoryjna wysyłka deklaracji VAT w formie elektronicznej obowiązuje już przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz transakcji, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia.

Znowelizowana ustawa o podatku VAT od stycznia 2018 roku nałożyła obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT na wszystkich przedsiębiorców działających na terenie RP. Obowiązkiem tym zostały zatem objęte również wszystkie osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów czy rodzaju zawieranych transakcji.

Ostatnią deklaracją, którą można było złożyć w formie papierowej była deklaracja za grudzień 2017r. (złożona w styczniu 2018r.). Począwszy od deklaracji za styczeń 2018r. (składanej w lutym) jedyną możliwą formą jest wysyłka elektroniczna.

Leave a reply