Dnia 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji VAT. Zmiana wzorów wynika ze zmian do ustawy o VAT, wprowadzających tzw. mechanizm podzielonej płatności. Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 26 marca 2018 r. zmienione zostaną wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M, a także objaśnienia do deklaracji.

Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (lub trzeci kwartał 2018 r.).

Leave a reply