Obsługujemy Klientów z województwa Śląskiego i Małopolskiego

PIT 2017 bez wychodzenia z domu!!! Szczegóły w OFERCIE.

  • Dnia 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji VAT. Zmiana wzorów wynika ze zmian do ustawy o VAT, wprowadzających tzw. mechanizm podzielonej płatności. Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 26 marca 2018 r. zmienione zostaną wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M, a także objaśnienia do deklaracji. Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (lub trzeci […]

  • Od 2018r. roku jest to znacznie wyższa kwota niż w latach poprzednich, wynosi 10.000,00 zł. Podatnicy kupujący składniki majątku trwałego o wartości nie wyższej niż 10.000,00 zł mogą zaliczyć je do kosztów na podstawie art. 16d ust. 1 o CIT (analogiczny jest przepis art. 22d ustawy o PIT), bez amortyzacji (odpisów w czasie), w miesiącu […]

  • Od stycznia 2017r. obligatoryjna wysyłka deklaracji VAT w formie elektronicznej obowiązuje już przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz transakcji, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. Znowelizowana ustawa o podatku VAT od stycznia 2018 roku nałożyła obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT na wszystkich przedsiębiorców działających na terenie RP. Obowiązkiem tym zostały zatem objęte również wszystkie […]

  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dane podatkowe i księgowe w określonym, wystandaryzowanym formacie, umożliwiające organom ich łatwą analizę. Obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK w postaci ewidencji zakupu i sprzedaży (rejestrów VAT) tzw. struktury JPK_VAT, od 1 stycznia 2018r. będzie dotyczył również Mikroprzedsiębiorców. Poza strukturą JPK_VAT, wysyłaną każdego miesiąca bez względu na to, czy deklaracje składane są […]

  • Dnia 29.09.2017 Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący nieprawidłowego określania podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów, poniżej link do publikacji. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nieprawidlowe-okreslanie-podstawy-opodatkowania-vat-dla-towarow-sprzedawanych-w-formie-zestawow

  • Już od 2018r. (prawdopodobnie od 1 kwietnia 2018) w ustawie o VAT wprowadzone zostaną przepisy określające działanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. SPLIT PAYMENT (wyłącznie w relacjach firma-firma, nie będzie stosowany w transakcjach firma – osoba prywatna). Na czym polega? Płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w następujący sposób: wartość netto – na rachunek […]

  • Od 1 stycznia 2018r. – wszystkie składki do ZUS będziesz opłacać jednym przelewem na wskazany przez ZUS indywidualny numer rachunku składkowego tzw. NRS. Informację o numerze Twojego rachunku składkowego otrzymasz z ZUS listem poleconym do 31 grudnia 2017r.